شرح وظایف

 

1 - مطالعات لازم براي  شناخت نيازهاي حمل و نقل همگاني شهر و حومه.

2 - برنامه ريزي و پيش بينيهاي لازم به منظور تأمين نيازمنديهاي آتي شهر از لحاظ تعداد  وسائط حمل و نقل درون شهري با استفاده از كليۀ امكانات بخش خصوصي و سازمان.

3- كنترل و نظارت دقيق بر وسائط حمل و نقل مسافر  در داخل شهر و حومه شامل ميني بوسها و وسائط حمل و نقل شهري كه توسط بخش خصوصي  تأسيس و به حمل و نقل مسافر اشتغال دارند.

4 - مديريت، نظارت و هدايت بخش خصوصي در امور توزيع ميني بوس، تاكسي و قطعات  يدكي با توجه به دستور العملهاي ابلاغي از سوي وزارت كشور و توزيع آن بين  رانندگان و همكاري با اتحاديه هاي مربوطه.

5 ارائۀ پيشنهاد نرخ حمل و نقل مسافر به شوراي اسلامي شهر در چهارچوب ضوابط و دستور العملهاي صادره از طرف وزارت كشور.

6 - سازمان مي تواند براي بهبود وضع حمل و نقل شهري و انتقال مسافر در داخل شهر،  بهره برداري از تمام يا پاره اي خطوط را، با شرايطي كه به تصويب شوراي اسلامي  شهر مي رسد و با توجه به صرفه و صلاح شهرداري و شهروندان، به بخش خصوصي واگذار  نمايد.

7 هر گونه خريد و فروش ميني بوس و ساير وسايط نقليه سازمان، همچنين خريد و يا  فروش كلي لوازم يدكي، منوط به پيشنهاد مستدل و مستند هيئت مديره و تأیيد شوراي  سازمان مي باشد.

8 - مطالعات لازم براي اصلاح (تصويب، افزايش) پايانه ها، مسير خطوط در داخل  شهر و حومه، بررسي نحوۀ تخصيص مطلوب ناوگان به خطوط محدودۀ خدمات رسانی  سازمان.

9 صدور، تمديد و لغو پروانۀ اشتغال به حمل و نقل عمومي مسافر درون شهري با  تاكسي (پروانۀ تاكسيراني)

10 - بالا بردن سطح دانش وكارایي پرسنل و رانندگان كليۀ وسائط نقليۀ عمومي علي الخصوص در نحوۀ برخورد با مسافران.

11 - تكميل و ساخت غرفه هاي خدماتي و بهداشتي برای تأمين نيازهاي مراجعان، مسافران و شركتهاي مسافربري و واگذاري آنها به بهره برداران با رعايت  مقررات مربوطه.

12 - اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه

13 - انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف
بازدید این هفته : 1593
بازدید هفته گذشته: 4152
بازدید تا کنون: 1382179
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دلیجان می باشد
طراحی و اجرا: واحد فناوری اطلاعات شهردای دلیجان
آدرس: استان مرکزی، دلیجان، ضلع جنوبی میدان بسیج
تلفن: 44228333-086 فکس:44228808-086